จากใจทีมงาน

บล็อกคลังความรู้ แบบฝึกหัดอนุบาล 1 2 3 เตรียมอนุบาล จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ปกครองหรือคุณครูที่กำลังหาเอกสารเกี่ยวกับแบบฝึกหัดต่างๆให้น้องๆได้ฝึกทำกันได้ที่บ้านหรือที่โรงเรียน ทั้งนี้ทางทีมงานไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่ "คำขอบคุณ" เล็กน้อยๆก็พอแล้วครับ

ขอขอบคุณเจ้าของเอกสารที่นำมาเผยแพร่ทั้งที่รู้ที่มาและไม่รู้ที่มาครับ

วันอังคาร

การฝึกการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย

การพัฒนาการในวัยเด็กปฐมวัย หรือเด็กอนุบาลจะให้มีความรู้ ความสามรถเฉพาะตัว หรือความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือที่เรียกว่าพรสวรรค์ หลายๆคนคงคิดว่าไม่สามารถฝึกกันได้ แต่ที่จริงแล้วเราทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ในการฝึกให้มีความสร้างสรรค์ควรที่จะเริ่มฝึกตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เซลล์สมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากให้เด็กมีการคิดหรือฝึกฝน จะทำให้มีการพัฒนามากขึ้น


                       กิลฟอร์ดนักจิตวิทยาชาวอเมริกา ได้อธิบายเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง ประกอบด้วย
1.      ความคิดริเริ่ม คือ มีความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดแบบเดิมๆ ชอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กล้าคิดกล้าแสดงออก
2.      ความคิดคล่องตัวคือ ปริมาณความคิดที่มีหลากหลายคำตอบในเรื่องเดียวกัน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3.      ความคิดยืดหยุ่น คือ รูปแบบการคิดที่ไม่ตายตัว คิดได้หลายประเภทหลายทิศทางและหลายแง่หลายมุมอย่างอิสระ
4.      ความคิดละเอียดละออ คือ การให้รายละเอียดต่อความคิดนั้นได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน  สามารถผสมผสานทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาได้
    
         คุณครูหรือพ่อ แม่ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กอนุบาล1 2 3 โดยใช้การตั้งคำถามปลายเปิดง่าย ๆ เช่น ถ้าพูดถึงสีเขียวเด็ก ๆ จะนึกถึงอะไรบ้างซึ่งคำตอบที่หลากหลายของเด็ก ๆ สามารถแสดงถึงทักษะการคิดในทิศทางต่าง ๆ กัน เด็กที่นึกถึงสิ่งที่มีสีเขียวได้หลายชนิด เช่น ใบไม้ ผัก ฝรั่ง มะม่วง องุ่น ต้นหญ้า ฯลฯ และตอบได้รวดเร็วย่อมแสดงถึงทักษะการคิดคล่องตัว ในขณะเดียวกัน เด็กบางคนที่มีทักษะในการคิดยืดหยุ่นสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีเข้ากับคำถามและให้คำตอบที่ต่างออกไป เช่นนึกถึงทหาร ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น ฉะนั้นการตั้งคำถามให้เด็กตอบ แล้วช่วยชี้นำให้เขาฝึกคิดอย่างรอบด้านเป็นวิธีที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้เป็นอย่างดี

         ถึงเวลาแล้วที่คุณครูจะต้องช่วยกันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง โดยการกระตุ้นให้พวกเขาได้ลองคิด ทำสิ่งต่างๆ อย่างอิสระ บางครั้งอาจจะเสริมด้วยการให้ทำแบบฝึกหัดเด็กอนุบาล เสริมความรู้ เพื่อฝึกคิดให้กว้างไกลหลายทิศทาง และพัฒนาการเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก แปลน ฟอร์ คิดส์

ไม่มีความคิดเห็น :

โพสต์ความคิดเห็น