จากใจทีมงาน

บล็อกคลังความรู้ แบบฝึกหัดอนุบาล 1 2 3 เตรียมอนุบาล จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ปกครองหรือคุณครูที่กำลังหาเอกสารเกี่ยวกับแบบฝึกหัดต่างๆให้น้องๆได้ฝึกทำกันได้ที่บ้านหรือที่โรงเรียน ทั้งนี้ทางทีมงานไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่ "คำขอบคุณ" เล็กน้อยๆก็พอแล้วครับ

ขอขอบคุณเจ้าของเอกสารที่นำมาเผยแพร่ทั้งที่รู้ที่มาและไม่รู้ที่มาครับ

วันพฤหัสบดี

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการหาภาพที่ไม่เข้าพวก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการหาภาพที่ไม่เข้าพวก ชุดที่ 1 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแยกแยะภาพต่างๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ภาพที่เข้าใจง่ายไม่ยากมากเกินไป น้องๆและผู้ปกครองสามารถทำไปพร้อมๆกันได้

วันจันทร์

แบบฝึดหัดเตรียมอนุบาล ชุดแบบทดสอบความพร้อมความเข้าใจ


แบบฝึดหัดเตรียมอนุบาล ชุดแบบทดสอบความพร้อมความเข้าใจ ชุดนี้เหมาะสำหรับเตีรยมพร้อมก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียนหรือเตรียมอนุบาล สำหรับชุดนี้จะเป็นรูปภาพและคำมาให้แล้วให้ท่านผู้ปกครองหรือคุณครู อธิบายหรือทำความเข้าใจกับเด็กๆลองไปทำดูนะครับไฟล์นี้มีอยู่ประมาณ 40 หน้า ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอธิบายให้เด็กฟังแล้วทำความเข้าใจ หรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ เหมาะที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีเวลาพูดคุยกับน้องๆด้วย

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการเติมตัวเลขที่หายไป ชุดที่ 2 (เลขไทย)

หลังจากเมื่อวานได้อัพ แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการเติมตัวเลขที่หายไป ชุดที่ 1 ไปแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมีเลขไทยด้วยก็เลยทำมาให้ได้โหลดกันนะครับ สำหรับแบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการเติมตัวเลขที่หายไป ชุดที่ 2 (เลขไทย)

วันอาทิตย์

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการเติมตัวเลขที่หายไป ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการเติมตัวเลขที่หายไป ชุดที่ 1 ชุดนี้เหมาะสำหรับน้องอนุบาลหรือก่อนอนุบาลสามารถใช้หัดเขียนตัวเลข หาตัวเลขที่หายไปแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง