จากใจทีมงาน

บล็อกคลังความรู้ แบบฝึกหัดอนุบาล 1 2 3 เตรียมอนุบาล จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ปกครองหรือคุณครูที่กำลังหาเอกสารเกี่ยวกับแบบฝึกหัดต่างๆให้น้องๆได้ฝึกทำกันได้ที่บ้านหรือที่โรงเรียน ทั้งนี้ทางทีมงานไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่ "คำขอบคุณ" เล็กน้อยๆก็พอแล้วครับ

ขอขอบคุณเจ้าของเอกสารที่นำมาเผยแพร่ทั้งที่รู้ที่มาและไม่รู้ที่มาครับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกหัดอนุบาล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกหัดอนุบาล แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาลสำคัญยังไง

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาลสำคัญยังไง

สำหรับเด็กที่กำลังอยู่ในวัยอนุบาลหรือปฐมวัยนั้น สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ฝึกฝน เพื่อให้เกิดทักษะความพร้อมในด้านต่างๆโดยให้เด็กได้ฝึกฝนทั้งในบทเรียนเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสิ่งที่อยู่นอกบทเรียนเพื่อให้เด็กได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนั้นการจัดรูปแบบหรือบทเรียนต่างๆจึงจะต้องมีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเครียด หรือเบื่อจนเกินไป ซึ่งจะทำให้มีผลการการพัฒนาในด้านต่างๆของเด็กได้


แบบฝึกหัดอนุบาลให้ประโยชน์ไรบ้าง


สำหรับการทำแบบฝึกหัดของวัยอนุบาลนั้น เราจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของเด็กเพื่อที่เด็กจะได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย ทั้งยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้เราจะต้องให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาการที่ดี สำหรับประโยชน์ในการทำแบบฝึกหัดวัยอนุบาลนั้นมีดังนี้

- แบบฝึกหัดจะช่วยทำให้เด็กได้ฝึกฝนแบบฝึกหัดในห้องเรียน ได้คิดทำความเข้าใจได้มากขึ้น

- แบบฝึกหัดจะช่วยให้เด็กได้ฝึกความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายใน
ห้องเรียนจะจำเป็นจะต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองอีกด้วย

- แบบฝึกหัดเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาในด้านต่างๆ เพราะบางเด็กบางคนอาจจะไม่ถนัดด้านการคิดเลข เราสามารถเสริมแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวได้

พ่อ แม่ ควรเลือกแบบฝึกหัดแบบไหนให้ลูกดี


นอกจากการเรียนรู้แบบฝึกหัดอนุบาลในห้องเรียนแล้ว การทำแบบฝึกหัดที่บ้านก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้นอกห้องเรียน พ่อ แม่ ควรเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับวัยของลูก เป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากห้องเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการใช้ชีวิตประจำวัย หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกัน พ่อ แม่ ลูก เช่น การระบายสี การเล่านิทาน การต่อตัวต่อรูปสัตว์ต่างๆ นอกจะเด็กจะได้พัฒนาการเรียนรู้แล้วยังเป็นการช่วยให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันมายิ่งขึ้นอีกด้วย

วันศุกร์

มาช่วยกันสอนเจ้าตัวเล็กหัดเขียนชื่อตัวเองกันเถอะ

มาช่วยกันสอนเจ้าตัวเล็กหัดเขียนชื่อตัวเองกันเถอะ


สำหรับพ่อ แม่หลายคนที่กำลังมีเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในวัยกำลังเติบโต ซึ่งกำลังจะเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล สิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่เจ้าตัวเล็กของเราที่จะต้องเรียนรู้คือ การเขียนชื่อของตัวเองให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รู้ว่าชื่อตัวเองเขียนแบบไหน มีตัวอักษรไรบ้าง ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ที่จะช่วยให้สอนเจ้าตัวเล็กในการเขียนชื่อให้ได้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมที่จะเข้าสู่วัยอนุบาลอย่างเต็มตัว

ในการสอนเขียนชื่อตัวเองนั้นช่วงแรกๆ เราจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก และจะต้องกระตุ้นให้ลูกๆจริงจังในการเขียนให้ได้ ทั้งการให้กำลังใจ ใช้ของเล่นหรือขนมเพื่อเป็นรางวัลในการฝึกเขียนชื่อตัวเอง


1.การเตรียมอุปกรณ์ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากา สี แล้วอย่าลืมของรางวัลหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆ ที่จะต้องเตรียมเพื่อให้กำลังใจเจ้าตัวเล็ก

2.อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าวันนี้เราจะว่าเรียนหัดเขียนชื่อตัวเอง แล้วเขียนชื่อของลูกตัวใหญ่ๆ ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายช้าๆ หลังจากนั้นให้เราเขียนลูกเป็นเส้นบางๆ แล้วให้ลูกฝึกเขียนชื่อตามรอย ต่อไปให้เราเขียนชื่อ โดยใช้เป็นเส้นประ เพื่อให้น้องๆฝึกเขียนไปเรื่อยๆ

3.เมื่อเห็นว่าเขียนได้แล้ว ก็ให้น้องฝึกโดยที่ไม่ใช้เส้นประ ซึ่งอาจจะใช้เวลาหน่อย เราต้องพยายามให้กำลังใจ แนะนำน้องๆอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้เกิดความท้อ หรือเบื่อ

ควรให้น้องๆฝึกเขียนชื่อตัวเองเป็นประจำ อาจจะให้ฝึกเป็นแบบฝึกหัดตอนเย็นทุกวัน เป็นช่วงกิจกรรมครอบครัวก็ได้ พ่อ แม่ ลูก ช่วยกันหัดเขียนชื่อน้องๆ เพราะกว่าจะเขียนชื่อตัวเองได้ถูกต้องและคล่องนั้น จะต้องใช้เวลาและความอดทนเป็นอย่างมากวันพฤหัสบดี

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการหาภาพที่ไม่เข้าพวก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการหาภาพที่ไม่เข้าพวก ชุดที่ 1 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแยกแยะภาพต่างๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ภาพที่เข้าใจง่ายไม่ยากมากเกินไป น้องๆและผู้ปกครองสามารถทำไปพร้อมๆกันได้

แบบฝึกหัดอนุบาล แบบฝึกหัดหาภาพเหมือนชุดที่ 1

มาต่อกันด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล แบบฝึกหัดหาภาพเหมือนชุดที่ 1 นะครับ ชุดนี้ผมโหลดมานานแล้วแต่ภาพไม่ค่อยชัดเลยมาจัดทำใหม่ พอดีไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของใครแต่ก็ขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ท่านผู้ปกครองสามารถโหลดแบบฝึกหัดอนุบาลชุดนี้แล้วปริ้นให้น้องๆหนูทำได้เลยนะครับ