จากใจทีมงาน

บล็อกคลังความรู้ แบบฝึกหัดอนุบาล 1 2 3 เตรียมอนุบาล จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ปกครองหรือคุณครูที่กำลังหาเอกสารเกี่ยวกับแบบฝึกหัดต่างๆให้น้องๆได้ฝึกทำกันได้ที่บ้านหรือที่โรงเรียน ทั้งนี้ทางทีมงานไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่ "คำขอบคุณ" เล็กน้อยๆก็พอแล้วครับ

ขอขอบคุณเจ้าของเอกสารที่นำมาเผยแพร่ทั้งที่รู้ที่มาและไม่รู้ที่มาครับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ชุดการหาภาพที่ไม่เข้าพวก แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ชุดการหาภาพที่ไม่เข้าพวก แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดี

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการหาภาพที่ไม่เข้าพวก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุดการหาภาพที่ไม่เข้าพวก ชุดที่ 1 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแยกแยะภาพต่างๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ภาพที่เข้าใจง่ายไม่ยากมากเกินไป น้องๆและผู้ปกครองสามารถทำไปพร้อมๆกันได้